POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

upravljavec osebnih podatkov | katere podatke obdelujemo | pravna podlaga | nameni obdelave | obdobje hrambe podatkov | prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja | kdo ima dostop do podatkov | moje pravice, vključno s pravico preklica soglasja in posledice preklica | postopek uveljavljanja pravic (Zaradi zahteve po lahko dostopni obliki priporočamo uporabo interaktivnega kazala.)
Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki


Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja družba Gardenia Ars florae, d.d., Pot v Podgorje 27, 1261 Ljubljana-Dobrunje (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.


Podatki o upravljavcu:

Naziv družbe: Gardenia Ars florae, d.d.

Naslov: Pot v Podgorje 27, 1261 Ljubljana-Dobrunje

Matična številka: 5030889

Telefon: 01-5203700

E-pošta: info@gardenia.si


Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:

Ime in Priimek / Naziv: //

Kontaktni telefon: //

Kontaktni e-poštni naslov: //Katere osebne podatke obdelujemo
Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov


Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:Nameni obdelave osebnih podatkov


Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem


Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naših spletnih straneh.


Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.


Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.


Podatke, ki si potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga).


Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja


Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne more prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov


Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe Gardenia Ars florae, d.d.) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

- ponudniki storitev marketinga;

- ponudniki klicnih studiev;

- ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;

- ponudniki pošiljanja direktne pošte.


Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.


Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica


Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:Postopek uveljavljanja pravic


Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.


Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.


Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.